Ni bestämmer förstås själva om ni vill ha hjälp med hela redovisningen, eller bara en liten del. Vi stöttar upp oavsett och förstås alltid till fastpris, om så önskas.
Om ni vill sköta er egen redovisning rekommenderar vi Bokio.se. Ett gratis bokföringsprogram för småföretagaren. Om ni behöver hjälp att starta upp ert konto eller hjälp på vägen, ta kontakt med oss. Vi är ER 
Bokio Byråpartner
 
Självklart får ni även hjälp med redovisningen i det bokföringssystem ni själva föredrar, om ni hellre vill det

Affärsidé

Vi är vad vi heter. Det ska vara enkelt och billigt för företagen att sköta sin bokföring. 

Våra tjänster

Redovisning, bokslut/årsredovisning, lön och deklaration samt naturligtvis även övriga konsultuppdrag inom ekonomi, skatt och finansiering.

Hur jobbar vi för att leva upp till vår affärsidé?

Vi jobbar hela tiden tillsammans med våra kunder för att minimera det administrativa arbetet. T.ex kan ni genom att använda vår app fota av och ladda upp utläggskvitton direkt till er bokföring online

Aktuellt

 

Riksdagen har nu bestämt att det blir en tillfällig skattereduktion på arbetsinkomster för låg- och medelinkomsttagare för ökade arbetskostnader förorsakade av Corona-pandemin. Gäller för inkomståren 2021 och 2022

Riksdagen har även godkänt en tillfällig lag som ger skattereduktion för investeringar i inventarier som görs under 2021.

 

Listan på godkända frisvårdsaktiviteter tas bort från Skatteverkets hemsida. Listan tas bort eftersom den betraktas som en komplett lista över godkända avdragsgilla aktiviteter för arbetsgivaren, men så är inte fallet. Det finns många aktiviteter utöver listan som också kan godkännas och därför tas den bort i sin helhet istället för att hela tiden kompletteras med nya "godkända" aktiviteter

För installation av laddpunkter för elbil, ges skattereduktion med 50 procent av kostnaden för arbete och material under förutsättning att materialet köps av det företag som utför själva installationen. Skattereduktionen beräknas på kostnaden inkl. moms och gäller vid sidan av rut- och rotavdrag. Kostnadstaket är satt till 50.000 kronor i totalt avdrag per person och år.