top of page

Enkelt är redovisningsbyrån för småföretagarna, K1 och K2. Vi är också specialister på redovisning av privatägda jord- och skogsbruk 

  • Gratis webbaserat bokföringsprogram, enkelbok.se

  • Vi hjälper er med hela er bokföring, bokslut och deklaration

  • Vill ni sköta er egen bokföring hjälper vi er att komma igång

  • Ni bestämmer själva det upplägg som passar er bäst.

Oavsett upplägg ger vi alltid samma goda personliga service!

Affärsidé

Vi är vad vi heter. Det ska vara enkelt och billigt för företagen att sköta sin bokföring. 

Våra tjänster

Redovisning, bokslut/årsredovisning, lön och deklaration samt naturligtvis även övriga konsultuppdrag inom ekonomi, skatt och finansiering.

Hur jobbar vi för att leva upp till vår affärsidé?

Vi jobbar hela tiden tillsammans med våra kunder för att minimera det administrativa arbetet. T.ex kan ni genom att använda vår app fota av och ladda upp utläggskvitton direkt till er bokföring online

Anslagstavlan

Kostförmån 2024

Skattepliktig kostförmån: hel kostförmån frukost, lunch och middag 300 kr, lunch/middag 120 kr, frukost 60 kr.

 

Spärra obehörig adressändring

Anmäl spärr mot obehörig adressändring hos Skatteverket. Spärren innebär att ingen annan än du själv kan anmäla flytt via Bank-ID. Skulle någon obehörig skicka in en adressändring via fysisk blankett kommer Skatteverket att dubbelkolla det om du anmält spärr.

Skattejämkning

Om du har flera arbetsgivare eller stora ränteavgifter (exempelvis i samband med bolån) kan du gynnas av jämka skatten. För att få rätt beskattning 2024 behöver du ansöka om jämkning senast 19 november.

Inkomstbasbelopp 2024

Inkomstbasbeloppet (IBB) för år 2024 har fastställts till 76 200 kr vilket innebär att inkomsten som försäkras i det allmänna ålderspensionssystemet uppgår till 51 208 kr/månad. 

Prisbasbelopp 2024

Regeringen har fastställt prisbasbeloppet  (PBB) och det förhöjda prisbasbeloppet till 57 300 kr respektive 58 500 kr för år 2024. Höjningen av PBB  ger ex. högre sjuk- och föräldrapenning och höjningen av det förhöjda prisbasbeloppet påverkar beräkningen av pensionsgrundande inkomst och tillgodoräknande av pensionspoäng

Skatteverket kontrollerar företag som byter däck

Skatteverket ska kontrollera om företagen har personalliggare och kassaregister. Alla företag som bedriver verksamhet inom fordonsservice ska föra personalliggare. Det innebär att namn på de som arbetar i verksamheten och vilken tid de jobbar ska antecknas i liggaren.

De allra flesta företag omfattas även av skyldigheten att använda ett kassaregister, där ska all försäljning registreras och kunden ska erbjudas ett kassakvitto. Skatteverket uppmanar alla att begära kassakvitto för att bidra till en sund konkurrens inom branschen.

 

Nytt från Enkelt Ekonomi:

Eftersom Bokio, från och med 1 oktober 2023, enbart erbjuder betalplan har vi på våra kunders begäran beslutat att byta bokföringsprogram till Enkelbok (enkelbok.se), som fortsatt erbjuder gratis webbaserad bokföring och fakturering 

Bränsleskatt 2024
Regeringen föreslår i sin budgetproposition att skatten på drivmedel sänks fr.o.m 2024 med 1,64 kr för bensin och 0,43 kr för diesel. Vilken effekt det här får för konsumenten vid pump återstår dock att se. Rent praktiskt genomförs sänkningen genom att den årliga uppräkningen av skatten på bensin pausas och utöver det sänks den med 0,75 kr. Uppräkningen av skatten på diesel pausas inte i sin helhet utan den anpassa istället till vad EU minimum kan godkänna som lägsta nivå

bottom of page