top of page

Enkelt är redovisningsbyrån för småföretagarna, K1 och K2. Vi är också specialister på redovisning av privatägda jord- och skogsbruk 

  • Gratis webbaserat bokföringsprogram, enkelbok.se

  • Vi hjälper er med hela er bokföring, bokslut och deklaration

  • Vill ni sköta er egen bokföring hjälper vi er att komma igång

  • Ni bestämmer själva det upplägg som passar er bäst.

Oavsett upplägg ger vi alltid samma goda personliga service!

Affärsidé

Vi är vad vi heter. Det ska vara enkelt och billigt för företagen att sköta sin bokföring. 

Våra tjänster

Redovisning, bokslut/årsredovisning, lön och deklaration samt naturligtvis även övriga konsultuppdrag inom ekonomi, skatt och finansiering.

Hur jobbar vi för att leva upp till vår affärsidé?

Vi jobbar hela tiden tillsammans med våra kunder för att minimera det administrativa arbetet. T.ex kan ni genom att använda vår app fota av och ladda upp utläggskvitton direkt till er bokföring online

Anslagstavlan

3:12 regler

3:12-utredningen har nu presenterat sina förslag till ny lagstiftning. De nya reglerna föreslås gälla från 1 januari 2026.

Uppdraget för utredningen var bland annat att utreda möjligheterna att förenkla och förbättra reglerna för landets ca 540 000 fåmansdelägare. För de allra flesta av dessa är förslaget positivt. Här är de viktigaste delarna i utredningens förslag:

  • Förenklad beräkning av utdelningsutrymmen.

  • Kapitalandelskravet (4%-spärren) och lönekravet slopas, och det blir endast en gemensam beräkningsregel.

  • Ingen förenkling av de komplicerade reglerna kring kvalificerade andelar, samma och likartad verksamhet, utomståenderegeln med mera.

  • En begränsning av närståendekretsen (syskonkretsen tas bort, anses inte längre som närstående).

  • Kvalificeringstiden (för karensbolag med mera) kortas med ett år.

Förslaget ska nu på remissrunda och sedan inleds lagstiftningsarbetet. Observera att mycket kan förändras innan det slutliga förslaget hamnar på riksdagens bord.

Tillfälligt höjt ROT-avdrag från 1 juli

I syfte att främja bygg­sektorn införs en tillfällig höjning av taket för ROT-avdrag till 75 000 kr samt separata tak för ROT och RUT under perioden 1 juli 2024 till 31 december 2024.

Kostförmån 2024

Skattepliktig kostförmån: hel kostförmån frukost, lunch och middag 300 kr, lunch/middag 120 kr, frukost 60 kr.

 

Spärra obehörig adressändring

Anmäl spärr mot obehörig adressändring hos Skatteverket. Spärren innebär att ingen annan än du själv kan anmäla flytt via Bank-ID. Skulle någon obehörig skicka in en adressändring via fysisk blankett kommer Skatteverket att dubbelkolla det om du anmält spärr.

Inkomstbasbelopp 2024

Inkomstbasbeloppet (IBB) för år 2024 har fastställts till 76 200 kr vilket innebär att inkomsten som försäkras i det allmänna ålderspensionssystemet uppgår till 51 208 kr/månad. 

Prisbasbelopp 2024

Regeringen har fastställt prisbasbeloppet  (PBB) och det förhöjda prisbasbeloppet till 57 300 kr respektive 58 500 kr för år 2024. Höjningen av PBB  ger ex. högre sjuk- och föräldrapenning och höjningen av det förhöjda prisbasbeloppet påverkar beräkningen av pensionsgrundande inkomst och tillgodoräknande av pensionspoäng

bottom of page