Enkelt är redovisningsbyrån för småföretagarna, K1 och K2. Vi är också specialister på redovisning av privatägda jord- och skogsbruk 

  • Vi hjälper er med hela er bokföring, bokslut och deklaration

  • Vill ni sköta er egen bokföring hjälper vi er att komma igång

  • Ni bestämmer själva det upplägg som passar er bäst.

  • Tillgång till en Community där många Bokio-användare byter erfarenheter, tips och trix.

Oavsett upplägg ger vi alltid samma goda personliga service, för vi är er Bokio Byråpartner

Affärsidé

Vi är vad vi heter. Det ska vara enkelt och billigt för företagen att sköta sin bokföring. 

Våra tjänster

Redovisning, bokslut/årsredovisning, lön och deklaration samt naturligtvis även övriga konsultuppdrag inom ekonomi, skatt och finansiering.

Hur jobbar vi för att leva upp till vår affärsidé?

Vi jobbar hela tiden tillsammans med våra kunder för att minimera det administrativa arbetet. T.ex kan ni genom att använda vår app fota av och ladda upp utläggskvitton direkt till er bokföring online

Aktuellt

 

Samfällighetsföreningars tillhandahållanden till medlemmar

Nyhet för er som bedriver jord- och skogsbruk

Skatteverket anser att samfällighetsföreningar som uppför och förvaltar en gemensamhetsanläggning mot att medlemmarna betalar sin andel av kostnaderna för anläggningen ska anses tillhandahålla varor eller tjänster till medlemmarna. Det finns ett rättsförhållande som innebär ett ömsesidigt utbyte av prestationer mellan parterna. Det finns ett direkt samband mellan det som föreningen tillhandahåller och medlemmens betalningar. Föreningens tillhandahållande utgör därför omsättning.

Det har ingen betydelse att det enligt lag krävs ett anläggningsbeslut för att bilda en gemensamhetsanläggning och att anläggningsbeslutet ligger som grund för hur kostnaderna för anläggningens utförande och drift ska fördelas mellan medlemmarna. Även verksamheter som tilldelats och reglerats i lag omfattas av mervärdesskattedirektivets begrepp ”tillhandahållande av tjänster”.

Samfällighetsföreningar som köper in varor eller tjänster för att sedan sälja dem vidare till medlemmarna tillhandahåller varor eller tjänster mot ersättning. Även detta utgör omsättningar. Det kan till exempel vara att föreningen köper in vatten från en utomstående leverantör och säljer det vidare till medlemmarna (Skatteverkets ställningstagande